všechny produkty

SUIVAC ERY-IN

injekční emulze pro prasata

Tekutá vakcína obsahující sérovary S1a, S1b, S2a a S2b inaktivované bakterie Erysipelothrix rhusiopathiae k zajištění aktivní imunizace prasat proti července prasat.

Jedna dávka (2 ml) obsahuje

Léčivé látky:
Erysipelothrix rhusiopathiae inactivatum ≥ 1 IU*.
IU*: množství protilátek interpretované počtem IU referenčního séra podle monografie Ph. Eur.

Adjuvans:
olejová emulze min. 0,30 ml,
saponin max. 0,10 mg.

Pomocné látky:
formaldehyd max. 0,40 mg,
thiomersal max. 0,20 mg,
solvens do 2,0 ml.

Indikace

Aktivní profylaktická imunizace prasat od stáří 8 týdnů proti července prasat. Imunita nastupuje za 2 až 3 týdny po primovakcinaci. Plné imunity je dosaženo do 4 týdnů po primovakcinaci. Tato imunita přetrvává 6 měsíců. K zajištění dlouhodobé imunity se doporučuje revakcinace zvířat.

Kontraindikace

Nepoužívat u prasat s rozvinutými klinickými příznaky onemocnění, u březích zvířat do 2 týdnů před očekávaným porodem a 4 týdny po porodu a u selat do stáří 8 týdnů.

Dávkování a způsob podání

Imunizační dávka pro 1 zvíře je bez ohledu na pohlaví a hmotnost 2 ml. Vakcína se aplikuje hluboko intramuskulárně (i.m.) v oblasti krku, za uchem.

První imunizaci je možné provést od stáří 8 týdnů. Základním imunizačním schématem je primovakcinace. Revakcinace lze provádět v 6 měsíčních intervalech. Po primovakcinaci se můžou zvířata revakcinovat za 2 až 3 týdny a to především v případě zhoršené nákazové situace. Revakcinací se imunita prodlouží na 6 až 8 měsíců. Prasata určená k chovu je nutno revakcinovat ve stáří 5 až 6 měsíců. Pro další udržení imunity je nutná revakcinace každých 6 měsíců.

 Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata – veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Inaktivovaná vakcína proti července. STAČÍ JEDINÁ APLIKACE.

Určení:

Pro prasata

Balení:

  • 1 x 5 dávek
  • 1 x 25 dávek
  • 1 x 50 dávek
  • 1 x 250 dávek
  • 6 x 5 dávek