Historie

Naše společnost je oprávněna vyrábět veterinární i humánní léčivé přípravky.

1948

1948

Proč jsme tady?

Hlavní náplní bývalé společnost Bioveta Terezín byl výzkum, diagnostka a výroba vakcín proti slintavce a kulhavce. Začátkem 90. let však EU zamítla vakcinování zvířat na tyto nemoci.

1990

1990

Biovetu nahrazuje Dyntec s. r. o.

Bioveta Terezín svou výrobu ukončila a byla nahrazena společnost Dyntec s. r. o., která začala pracovat na nahrazení vakcín. V současné době vyrábí 30 nových léčiv, zejména pro psy, prasata a králíky.

2002

2002

Povodeň 2002

V roce 2002 nás zasáhla povodeň, která zničila celé první podlaží výrobního pavilonu. S opravou jsme udělali pár vylepšení jako např.: nové kotelny nebo výrobní laboratoře na přípravu tekutých sterilních léčiv.

2012

2012

Bereme ohled na životní prostředí

Počátkem roku 2012 vedení rozhodlo implementaci prestižního systému řízení kvality dle EN o ochraně životního prostředí. Neustále se snažíme zkvalitňovat vývoj a výrobu léčivých přípravků a dalších služeb.

2015

2015

Zvyšujeme standarty

Ve 2. čtvrtletí roku 2015 byla zahájena kompletní rekonstrukce prostorů chemické část laboratoře a kompletní vybavení laboratorním nábytkem, tak aby prostory plně odpovídaly našim požadavkům.

2022

2022

Současnost

Společnost se intenzívně rozvíjí a modernizuje, zejména díky odbornému týmu pracovníků a díky rychlému se přeorientování na rozvoj biotechnologií společnost Dyntec spol. s r. o. splňuje nejnáročnější současné podmínky pro výrobu biopreparátů a léčiv. Díky skvělé tradici a spolupráci s předními českými výzkumnými pracovišti vyvíjí a vyrábí škálu moderních výrobků.

V České republice má společnost Dyntec s r. o. Státním ústavem pro kontrolu léčiv v Praze (SÚKL) registrován přípravek pro kojence COLINFANT NEW BORN, Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) škálu veterinárních vakcín. Ve světě pak má společnost Dyntec s r. o. stovky dalších registrací v desítkách zemí.

Vzhledem k tomu, že společnost Dyntec s r. o. splňuje současné světové nároky na „Správnou výrobní praxi“ (GMP – Good Manufacturing Practice), vyrábí jako smluvní partner některá léčiva pro jiné výrobce (držitele registrace).

V souvislosti se snahou o další zkvalitnění vývoje a výroby léčivých přípravků a navazujících služeb má společnost Dyntec s r. o. od července roku 2013 akreditovanou zkušební laboratoř na úseku sérologických a diagnostických metod. Rozsah akreditovaných metod je neustále rozšiřován:

Sérologická diagnostika infekcí způsobených virem reprodukčního a respiračního syndromu prasat (PRRS) stanovením profilů specifických protilátek u jednotlivých kategorií prasat pomocí IDEXX ELISA testem.
Diagnostika infekcí prasat způsobených cirkovirem typu 2 (PCV2) a určení relevance k syndromu chřadnutí selat po odstavu (PMWS) na základě molekulárně-virologické kvantifikace PCV2 pomocí real-time PCR.
Stanovení toxigenních typů u bakterie Clostridium perfringens pomocí PCR.