všechny programy
PROGRAM INOVACE

PROGRAM INOVACE

Hlavním cílem Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby. Podporovány budou inovace TRL 5 a vyšší.

Aktivity Výzvy mají přímou vazbu na strategický cíl Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky „A  Zvýšení inovační výkonnosti firem“, specifický cíl „A.1  Posílení inovační výkonnosti stávajících firem a reakce na průmyslovou transformaci, technologické a společenské změny“.

Podrobnější informace k programu naleznete zde

In vivo 3D bioluminiscenční a fluorescenční zobrazovací systém pro hodnocení účinnostních studií na modelových zvířatech (IVIS)

I. Výzva

In vivo 3D bioluminiscenční a fluorescenční zobrazovací systém pro hodnocení účinnostních studií na modelových zvířatech (IVIS)

Detail