všechny projekty

VII. výzva

Rozšíření Stávajícího Centra pro Vývoj Vakcín (SCVV) o sekci přípravy rekombinantních proteinů, endolyzinů a fágů

IDENTIFIKAČÍ KÓD: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024278
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2020-2022

Účelem projektu „Rozšíření stávajícího centra pro vývoj vakcín (SCVV)“ je vybudovat technické a technologické zázemí pro vývoj, výzkum, pilotní výrobu, zkoušení a experimentální práce s nově vyvíjenými léčivými přípravky na bázi rekombinantních proteinů, endolyzinů a fágů pro veterinární a humánní přípravky. Jedná se o léčivé a preventivní přípravky pro lidi, včely, ryby a hospodářská zvířata proti infekčním onemocněním.

 

Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace MPO 418726/21/61200/664, DYNTEC umožní využití VaV laboratoří jiným uživatelům za těchto transparentních a nediskriminačních podmínek:

  1. Zkušenosti při dodržování režimu správné výrobní praxe (SVP)
  2. Držitel certifikátu pro nakládání s vysoce biologickými agens a toxiny minimálně v režimu BSL2 v případě, že předmětem práce bude rizikový biologický materiál
  3. Zpracována analýza rizik se zaměřením na případnou křížovou kontaminaci s dosud používanými materiály v daných laboratořích ze strany společnosti DYNTEC a nové zamýšlené materiály ze strany nového uživatele tak, aby byli minimalizována rizika možných křížových kontaminací výrobků společnosti DYNTEC, zaměstnanců společnosti DYNTEC a okolního prostředí.

Na základě splnění těchto výše uvedených podmínek bude bližší spolupráce řešena individuálně s jednotlivými zájemci.