všechny projekty

VII. výzva

Rozšíření Stávajícího Centra pro Vývoj Vakcín (SCVV) o sekci přípravy rekombinantních proteinů, endolyzinů a fágů

IDENTIFIKAČÍ KÓD: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024278
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2020-2022

Účelem projektu „Rozšíření stávajícího centra pro vývoj vakcín (SCVV)“ je vybudovat technické a technologické zázemí pro vývoj, výzkum, pilotní výrobu, zkoušení a experimentální práce s nově vyvíjenými léčivými přípravky na bázi rekombinantních proteinů, endolyzinů a fágů pro veterinární a humánní přípravky. Jedná se o léčivé a preventivní přípravky pro lidi, včely, ryby a hospodářská zvířata proti infekčním onemocněním.