všechny projekty

I. výzva

Vývoj unikátních vakcín proti závažným onemocněním zvířat

IDENTIFIKAČÍ KÓD: TH01010837
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2015-2016

Projekt je zaměřen na a vývoj polyvalentních vakcín proti enterálním onemocněním prasat a skotu za účelem zajištění zdravých potravin bez nadměrného používání antibiotik u hospodářských zvířat a vývoj jedinečné vakcíny proti Aujeszkyho chorobě psů. Výsledkem projektu bude vyvinutí správného technologického postupu přípravy vakcín a ověření jejich účinnosti a neškodnosti. Prvním cílem projektu bude vytvoření vakcín k imunizaci březích prasnic a krav proti enterálním onemocněním jejich mláďat a druhým cílem projektu bude vytvoření vakcíny proti Aujeszkyho chorobě psů přenášené divokými prasaty.