všechny produkty

CANGLOB® D FORTE

injekční suspenze, heterologní imunoglobuliny pro psy

Tekutá suspenze purifikovaných hyperimunních imunoglobulinů k zajištění pasivní imunizaci psů proti psince, pro terapeutické a profylaktické použití.

1 ml obsahuje

 

Léčivé látky:  Immunoglobulinum anti febris contagiosae canis min. 320 VNAb50*.

*Titr virusneutralizačních protilátek v ředění vzorku, kdy dojde k 50% útlumu cytopatických změn vyvolaných virem v dané pracovní dávce.

Pomocné látky: thiomersal max. 0,1 mg, ředící médium 1,0 ml.

Indikace: 

Pasivní imunizace psů proti psince.
Přípravek se používá k léčbě a profylaxi psů. Specifické protilátky umožňují zabránit vzniku onemocnění, nebo pokud již probíhá, zmírnit jeho průběh.
V závislosti na způsobu aplikace se vytvoří pasivní imunita, jejíž trvání je závislé na množství aplikovaného přípravku a četnosti opakování aplikace. Při i.v. aplikaci dochází k okamžitému nástupu pasivní imunity s nejvyšším využitím aplikovaných imunoglobulinů. Po i.m. a s.c. aplikaci dochází k mírně opožděnému nástupu pasivní imunity, která je v porovnání s i.v. aplikací menší. Dávka 0,4 ml přípravku na 1 kg hmotnosti zvířete navodí pasivní imunitu na dobu přibližně 5 dnů.

Kontraindikace: Nepoužívat při preventivním použití u senzibilizovaných zvířat anebo při nástupu alergických a anafylaktických reakcí při opakovaném použití.

Dávkování a způsob podání:

Imunizační dávka pro 1 zvíře je bez ohledu na druh, stáří a pohlaví 0,4 ml na 1 kg hmotnosti zvířete. Přípravek se aplikuje intravenózně (i.v.), intramuskulárně (i.m.) nebo subkutánně (s.c.).

Léčebná dávka: 0,4 ml přípravku na 1 kg hmotnosti zvířete a to denně až do zlepšení zdravotního stavu (používá se u nemocných zvířat).

Preventivní dávka: 0,4 ml přípravku na 1 kg hmotnosti zvířete a to v pětidenních intervalech (používá se při bezprostředním ohrožení onemocněním).

Nejvyšší denní dávka: 0,4 ml přípravku na 1 kg hmotnosti zvířete a to jak při léčebném tak i preventivním použití.

Způsob aplikace a délka léčby či preventivní ochrany je dána na posouzení veterinárního lékaře.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Heterologní hyperimunní imunoglobuliny k navození pasivní imunity. Pro preventivní a terapeutické využití!

Heterologní hyperimunní imunoglobuliny se širokým uplatněním ve veterinární praxi. Používají se k navození pasivní imunity u zvířat, pro která není vhodná aktivní imunizace, nejčastěji u zvířat oslabených, před přesuny a vystavených různým dalším stresujícím faktorům. CANGLOB® je nedílnou součástí terapie při daných infekčních onemocněních!

Pouze pro zvířata.  Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Určení:

Pro psy

Balení:

  • 1 x 5 ml
  • 1 x 6 ml
  • 6 x 5 ml
  • 5 x 6ml