všechny produkty

CANVAC® 8 DHPPiL

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro psy

Vakcína po rozpuštění obsahuje atenuované viry a inaktivované leptospiry a je určena k zajištění aktivní imunizace psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě psů, parvoviróze psů, parainfluenze psů a leptospiróze způsobené sérovary Leptospira icterohaemorrhagiae, Leptospira grippotyphosa a Leptospira sejroe.

1 ml obsahuje

Lyofilizovaná složka:

Léčivé látky:

Virus febris contagiosae canis attenuatum 102,7 – 104,5 EID50,
Virus laryngotracheitidis contagiosae canis attenuatum 103,5 – 107,5 CCID50,
Parvovirus enteritidis canis attenuatum 102,1 – 103,6 HAU,
Virus parainfluensis canis attenuatum 103,0 – 106,0 CCID50,
Leptospira icterohaemorrhagiae inactivata q. s. v množství, které indukuje u pokusných zvířat sérologickou odezvu min. v titru 1:32 specifických protilátek,
Leptospira grippotyphosa inactivata q. s. v množství, které indukuje u pokusných zvířat sérologickou odezvu min. v titru 1:32 specifických protilátek,
Leptospira sejroe inactivata q. s. v množství, které indukuje u pokusných zvířat sérologickou odezvu min. v titru 1:32 specifických protilátek.
EID50 – 50% infekční dávka pro kuřecí embrya.
CCID50 – 50% infekční dávka pro buněčné kultury.
HAU – hemaglutinační jednotky.

Lékovka s rozpouštědlem:

Pomocné látky: voda na injekci 1 ml.

Indikace

K aktivní imunizaci psů od stáří 6 týdnů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě psů, parvoviróze psů, parainfluenze psů a leptospiróze způsobené sérovary L. icterohaemorrhagiae, L. grippotyphosa a L. sejroe. Solidní imunita nastupuje za 2 až 3 týdny po primovakcinaci a přetrvává nejméně 1 rok.

Kontraindikace

Nepoužívat v případech akutního infekčního onemocnění, orgánového a horečnatého onemocnění, v případech, kdy byla zjištěna nepříznivá postvakcinační reakce či alergie při dřívějších vakcinacích a po stresu zvířat (přeprava, vysoké teploty prostředí). Nepoužívat u březích fen ve vysokém stupni březosti a těsně po porodu.

Dávkování a způsob podání

Imunizační dávka pro 1 zvíře je bez ohledu na druh, stáří, pohlaví a hmotnost 1 ml. Vakcína se aplikuje subkutánně (s.c.) nejlépe v krajině za lopatkou.

Primovakcinace

První vakcinace se provádí u psů od stáří 6 až 8 týdnů, druhá dávka vakcíny se aplikuje za 3 týdny po první vakcinaci. U mláďat se specifickými kolostrálními protilátkami a u mláďat, kterým byla druhá dávka vakcíny aplikována před ukončením 12. týdne věku, se za 3 až 4 týdny po druhé dávce doporučuje podat třetí dávku vakcíny.

Revakcinace

Pro udržení trvalé imunity se doporučuje pravidelná roční revakcinace.
Při použití vakcíny CANVAC R jako rozpouštědla se použití této kombinace řídí stejnými postupy.
Každá dávka představuje kombinaci jedné lékovky s lyofilizovanou složkou a jedné lékovky s rozpouštědlem.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 Pouze pro zvířata – veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Určení:

Pro psy

Balení:

  • 3 x 1 dávka
  • 6 x 1 dávka
  • 30 x 1 dávka
  • 60 x 1 dávka