1 ml obsahuje

Lékovka s lyofilizovanou složkou DHPPiL:

Léčivé látky:

Virus febris contagiosae canis attenuatum min. 102,7 – 104,5 EID50,
Virus laryngotracheitidis contagiosae canis attenuatum min. 103,5 5 – 107,5 CCID50,
Parvovirus enteritidis canis attenuatum min. 102,1 – 103,6 HAU,
VVirus parainfluensis canis attenuatum min. 103,0 – 106,0 CCID50,
Leptospira icterohaemorrhagiae inactivata q. s. v množství, které indukuje u pokusných zvířat sérologickou odezvu  min. v titru 1:32 specifických protilátek,
Leptospira grippotyphosa inactivata q. s. v množství, které indukuje u pokusných zvířat sérologickou odezvu  min. v titru 1:32 specifických protilátek,
Leptospira sejroe inactivata q. s. v množství, které indukuje u pokusných zvířat sérologickou odezvu min. v titru 1:32 specifických protilátek.
EID50 – 50% infekční dávka pro kuřecí embrya. CCID50 – 50% infekční dávka pro buněčné kultury. HAU – hemaglutinační jednotky.

Lékovka s tekutou složkou R:

Léčivé látky: Virus rabiei inactivatum min. 2 IU.
Adjuvas: Gel hydroxidu hlinitého 1,4 – 6,5 mg.
Pomocné látky: thiomersal max. 0,1 mg,

Indikace

leptospiróze způsobené sérovary L. icterohaemorrhagiae, L. grippotyphosa a L. sejroe. a vzteklině. Solidní imunita nastupuje za 2 až 3 týdny po primovakcinaci a přetrvává nejméně 1 rok.

Kontraindikace

Nepoužívat v případech akutního infekčního onemocnění, orgánového a horečnatého onemocnění, v případech, kdy byla zjištěna nepříznivá postvakcinační reakce či alergie při dřívějších vakcinacích a po stresu zvířat (přeprava, vysoké teploty prostředí). Nepoužívat u březích fen ve vysokém stupni březosti a těsně po porodu. Je zakázané imunizovat vzteklinou nemocná zvířata nebo zvířata, která byla ve styku se zvířaty nemocnými vzteklinou nebo byla-li jimi poraněna. Zvířata, která poranila člověka, smí být imunizována až po uplynutí pozorovací doby.

Dávkování a způsob podání

Imunizační dávka pro 1 zvíře je bez ohledu na druh, stáří, pohlaví a hmotnost 1 ml. Vakcína se aplikuje subkutánně (s.c.) nejlépe v krajině za lopatkou.

Primovakcinace

První vakcinace se provádí u psů od stáří 3 měsíců, druhá dávka vakcíny se aplikuje za 3 týdny po první vakcinaci. U mláďat se specifickými kolostrálními protilátkami se k minimalizaci nežádoucího vlivu kolostrální imunity doporučuje za 3 týdny po druhé dávce podat třetí dávku vakcíny.

Revakcinace

Pro udržení trvalé imunity se doporučuje pravidelná roční revakcinace.
Každá dávka představuje kombinaci jedné lékovky s lyofilizovanou složkou DHPPiL a jedné lékovky s tekutou složkou R.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.