všechny produkty

CANVAC® P-IN

injekční suspenze pro psy

Tekutá vakcína obsahující inaktivovaný virus parvovirózy psů k zajištění aktivní imunizace psů, zejména březích fen a štěňat, proti parvoviróze psů.

1 ml obsahuje

Léčivé látky:

Parvovirus enteritidis canis inactivatum min. 128 HAU*.
*Hemaglutinační jednotky, tj. množství antigenu po inaktivaci, indukující hladinu hemaglutinačně-inhibičních protilátek v sérech morčat dle požadavků Evropského lékopisu.
Adjuvans: gel hydroxidu hlinitého 2,5 – 4,5 mg.
Pomocné látky: thiomersal max. 0,1 mg.

Indikace

Aktivní profylaktická imunizace psů od stáří 6 týdnů proti parvoviróze psů. Vakcína je zejména určena k imunizaci březích zvířat k zajištění ochrany jejich mláďat specifickou kolostrální imunitou proti parvoviróze psů.

Solidní imunita nastupuje za 2 až 3 týdny po primovakcinaci. Po revakcinaci přetrvává imunita nejméně 1 rok. Kolostrální imunita nastupuje ihned po narození po příjmu kolostra a přetrvává přibližně 2 až 4 měsíce v závislosti na množství přijatého kolostra a úrovni imunity u matky.

Kontraindikace

Nepoužívat v případech akutního infekčního onemocnění, orgánového a horečnatého onemocnění, v případech, kdy byla zjištěna nepříznivá postvakcinační reakce či alergie při dřívějších vakcinacích a po stresu zvířat (přeprava, vysoké teploty prostředí). Nepoužívat u dosud neimunizovaných březích fen ve vysokém stupni březosti a těsně po porodu.

Dávkování a způsob podání

Imunizační dávka pro 1 zvíře je bez ohledu na druh, stáří, pohlaví a hmotnost 1 ml. Vakcína se aplikuje subkutánně (s.c.) nejlépe v krajině za lopatkou.
Vakcína je určena zejména k opakované vakcinaci již imunizovaných březích fen a to nejpozději 2 týdny před očekávaným porodem. Vytvořený vysoký obsah specifických protilátek předaný mláďatům zajišťuje pasivní imunitu. Vakcínou lze primovakcinovat také mláďata od stáří 6 až 8 týdnů a to zejména při nepříznivé nákazové situaci.

Základní vakcinace

Primovakcinace ve stáří 6-8 týdnů. 2. dávka za 3 týdny po primovakcinaci. Při primovakcinaci štěňat pocházejících od imunizovaných matek je vhodné podat ještě 3. dávku vakcíny za 3 týdny po 2. vakcinaci.

Revakcinace

Pro udržení trvalé imunity se doporučuje pravidelná roční revakcinace.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Využití unikátní inaktivované vakcíny proti parvoviróze k rané vakcinaci štěňat

Inaktivovaný virus parvovirózy v nízké pasáži vázaný na adjuvantní složku je postupně uvolňován do organismu, stimulu- je imunitní systém a vyvolá odpovídající aktivní imunitu. Unikátní technologie umožňuje dosažení vysokého stupně aktivní imunitní odpovědi bez ohledu na úroveň mateřských protilátek! Inaktivovaný parvovirus je bezpečný i pro vakcinaci gravidních fen v chovech s vysokou mírou rizika infekce parvovirem!

Určení:

Pro psy

Balení:

  • 12 x 1 dávka
  • 60 x 1 dávka