všechny produkty

CANVAC® R

injekční suspenze

Tekutá vakcína obsahující inaktivovaný virus vztekliny k zajištění aktivní imunizace psů, koček, kožešinových zvířat, skotu, ovcí, koz, koní a prasat proti vzteklině.

1 ml obsahuje

Léčivá látka: Virus rabiei inactivatum min. 2 IU.
Adjuvans: gel hydroxidu hlinitého min. 1,4 – 6,5 mg,
Pomocná látka: thiomersal max. 0,1 mg.

Indikace

Vakcína je určena k aktivní imunizaci kontinentálních masožravců, sudokopytníků a lichokopytníků proti vzteklině. Jsou to zejména psi, kočky, kožešinová zvířata, skot, ovce, kozy prasata a koně.

Kontraindikace

Vakcinace představuje celkovou imunobiologickou zátěž pro imunizované zvíře a měla by být použita pouze u zdravých zvířat. Je kontraindikována zejména v případech akutního infekčního onemocnění, orgánového a horečnatého onemocnění, v případech, kdy byla zjištěna nepříznivá postvakcinační reakce či alergie při dřívějších vakcinacích, po stresu zvířat (přeprava, vysoké teploty prostředí). Je zakázané vakcinovat vzteklinou nemocná zvířata nebo zvířata, která byla ve styku se zvířaty nemocnými vzteklinou nebo byla-li jimi poraněna. Zvířata, která poranila člověka, smí být vakcinována až po uplynutí pozorovací doby.

Dávkování a způsob podání

Imunizační dávka pro 1 zvíře je bez ohledu na druh, stáří, pohlaví a hmotnost 1 ml. Psům, kočkám, kožešinovým zvířatům, skotu, ovcím, kozám a koním se dávka aplikuje subkutánně (s.c.). Prasatům se dávka aplikuje intramuskulárně (i.m.).

Imunizační schéma určuje veterinární lékař.

U masožravců lze doporučit primovakcinaci mláďat, která pocházejí od nevakcinovaných matek ve stáří přibližně 1 měsíce. Mláďata, která pocházejí od vakcinovaných matek, a která přijala kolostrum, lze doporučit vakcinovat ve stáří přibližně 5 měsíců. V případě vakcinace mláďat ve stáří do 5 měsíců, lze doporučit revakcinaci za 4 až 6 týdnů po primovakcinaci.

U sudokopytníků a lichokopytníků se doporučuje vakcinovat mláďata po vymizení kolostrální imunity a to v závislosti na druhu zvířete, v převážné většině ve stáří 3 až 9 měsíců. U mláďat, která pocházejí od nevakcinovaných matek lze všeobecně doporučit primovakcinaci ve stáří přibližně 2 měsíců. Zvířata je možné revakcinovat za 2 až 4 týdny.

Pro udržení trvalé imunity se doporučuje pravidelná roční revakcinace. Všeobecně k dosažení imunity u dospělých zvířat postačí jedna imunizace. K dlouhodobému udržení imunity jsou nutné opakované roční revakcinace. Mladá zvířata neznámého původu lze primovakcinovat s následnou revakcinací za 4 až 6 týdnů a to bez ohledu na kolostrální imunitu a stáří mláďat.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata – veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Určení:

Pro psy

Balení:

  • 12 x 1 dávka
  • 60 x 1 dávka
  • 5 x 10 dávek
  • 1 x 20 dávek
  • 5 x 20 dávek
  • 1 x 50 dávek