všechny produkty

MM-VAC

lyofilizát pro přípravu injekční emulze s rozpouštědlem pro králíky

Vakcína po rozpuštění obsahuje atenuovaný virus myxomatózy a inaktivovaný virus hemoragického onemocnění králíků. Vakcína je určena pro intradermální podání pomocí bezjehelného automatu k zajištění aktivní imunizace králíků proti myxomatóze a hemoragickému onemocnění králíků (moru králíků).

Bivalentní vakcína proti moru a myxomatóze králíků Obsahuje lyofilizát s živým avirulentním kmenem myxomatózy a tekutou složku s inaktivovaným virem moru králíků. Aplikuje se bezjehelným automatem.

1 ml vakcíny obsahuje

Lékovka s lyofilizovanou složkou MXT:

Léčivé látky: Poxvirus myxomatosae attenuatum 104,6 – 107,6 CCID50.
Pomocné látky: lyofilizační médium.

Lékovka s tekutou složkou RHD:

Léčivé látky:
Calicivirus septicemiae haemorrhagicae cuniculi inactivatum indukující protilátky min. 32 HIU50*.
*HIU50: množství protilátek stanovené u laboratorních zvířat, kterému odpovídá vysoká ochrana zvířat P = 0,99.

Adjuvans:
olejová emulze max. 0,3 ml,
saponin max. 0,25 mg.

Pomocné látky:
thiomersal max. 0,2 mg,
ředící médium pro virus ad 1,0 ml.

Indikace

Vakcína MM-VAC je určena k aktivní imunizaci králíků proti myxomatóze a hemoragickému onemocnění králíků (moru králíků).

Kontraindikace

Nepoužívat v případech orgánového a horečnatého onemocnění. Vakcína nesmí být použita v případech, kdy je zvíře nemocné myxomatózou nebo hemoragickým onemocněním králíků.

Dávkování a způsob podání

Imunizační dávka se aplikuje intradermálně (i.d.) bezjehelným aplikátorem. Při aplikaci se přiloží oba boltce k sobě a dávka se aplikuje v dolní polovině ušního boltce ve vnitřní neosrstěné části. Základní a nejmenší dávka je 0,1 ml bez ohledu na stáří, pohlaví a hmotnost zvířete. U bezjehelných aplikátorů, které neumožňují aplikovat tuto dávku, lze použít dávky větší, maximálně však 0,2 ml s tím, že odpovídajícím způsobem klesne počet imunizačních dávek v použitém balení. Počet dávek v balení je předepsán na imunizační dávku 0,1 ml.

Primovakcinace

Zvířata je možné primovakcinovat od stáří 10 týdnů. V oblastech s nepříznivou nákazovou situací je možné zvířata primovakcinovat od stáří 6 týdnů s revakcinací za 4 týdny po primovakcinaci.

Revakcinace

Pro udržení trvalé imunity u chovných jedinců se doporučuje pravidelná revakcinace každých 9 měsíců.

Mláďata pocházející od imunizovaných matek jsou po narození chráněna mateřskou imunitou, která přetrvává přibližně 4 týdny. Zbytkové množství specifických mateřských protilátek může mít negativní vliv na efekt vakcinace.

Každá dávka představuje kombinaci jedné lékovky s lyofilizovanou složkou MXT a jedné lékovky s tekutou složkou RHD.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata – veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Určení:

Pro králíky

Balení:

  • 1 x 10 dávek
  • 1 x 40 dávek
  • 1 x 80 dávek
  • 1 x 160 dávek
  • 6 x 10 dávek
  • 6 x 40 dávek
  • 6 x 80 dávek
  • 6 x 160 dávek