všechny produkty

MXT

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro králíky

Vakcína po rozpuštění obsahuje atenuovaný virus myxomatózy k zajištění aktivní imunizace králíků proti myxomatóze.
Vakcína proti myxomatóze králíků. Aplikuje se průpichem ušního boltce v jeho horní polovině speciální přiloženou dvoj-jehlou tak, aby nebyly narušeny velké ušní cévy.

Lékovka s lyofilizovanou suspenzí obsahuje

Léčivé látky: Poxvirus myxomatosae attenuatum 105,3±1,3 CCID50.
Pomocné látky: lyofilizační médium do 1 ml.

Lékovka s rozpouštědlem obsahuje

pomocné látky: voda na injekci 0,5 ml.

Indikace

Aktivní profylaktická imunizace králíků od stáří 4 týdnů proti myxomatóze. Po aplikaci vakcíny se vytvoří imunita, kdy jsou vakcinovaná zvířata chráněna za 10 až 14 dní po vakcinaci. Imunita přetrvává minimálně 1 rok. Mláďata pocházející od imunizovaných matek jsou chráněna mateřskými protilátkami. Tyto protilátky přetrvávají po dobu přibližně 4 týdnů.

Kontraindikace

Nepoužívat v případech orgánového a horečnatého onemocnění. Vakcína nesmí být použita v případech, kdy je zvíře nemocné myxomatózou.

Dávkování a způsob podání

Intradermální aplikace (i.d.) aplikační dvojjehlou
Lyofilizovaná suspenze se resuspenduje v 0,5 ml rozpouštědla (vznikne 50 dávek). Imunizační dávka pro jedno zvíře je bez ohledu na plemeno, stáří, pohlaví a hmotnost množství vakcíny obsažené v otvorech a rýhách aplikační dvojjehly. Imunizační dávka se aplikuje intradermálně průpichem ucha aplikační dvojjehlou v horní polovině ušního boltce tak, aby nebyly narušeny velké ušní cévy.

Intradermální aplikace (i.d.) bezjehelným aplikátorem
Lyofilizovaná suspenze se resuspenduje ve 2 ml rozpouštědla (vznikne 20 dávek). Imunizační dávka pro jedno zvíře je bez ohledu na plemeno, stáří, pohlaví a hmotnost 0,1 ml. Imunizační dávka se aplikuje intradermálně bezjehelným aplikátorem v dolní polovině ušního boltce.

Subkutánní aplikace (s.c.)
Lyofilizovaná suspenze se resuspenduje v 10 ml rozpouštědla (vznikne 20 dávek). Imunizační dávka pro jedno zvíře je bez ohledu na plemeno, stáří, pohlaví a hmotnost 0,5 ml. Imunizační dávka se aplikuje subkutánně.

Zvířata je možné primovakcinovat od stáří 10 týdnů. V oblastech s nepříznivou nákazovou situací je možné zvířata primovakcinovat od stáří 4 týdnů s revakcinací za 6 týdnů po primovakcinaci, další revakcinace je možná za 4 měsíce po první revakcinaci.

Pro udržení trvalé imunity u chovných jedinců se doporučuje pravidelná roční revakcinace.

Mláďata pocházející od imunizovaných matek jsou po narození chráněna mateřskou imunitou, která přetrvává přibližně 4 týdny. Zbytkové množství specifických mateřských protilátek může mít negativní vliv na efekt vakcinace.

Velikost balení: 3 x 20 dávek, 3 x 42 dávek, 3 x 100 dávek, 6 x 50 dávek (pouze pro i.d. aplikaci aplikační dvojjehlou)

Každá dávka představuje kombinaci jedné lékovky s lyofilizovanou suspenzí a jedné lékovky s rozpouštědlem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata – veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Určení:

Pro králíky

Balení:

  • 3 x 20 dávek
  • 3 x 42 dávek
  • 3 x 100 dávek
  • 6 x 50 dávek