všechny produkty

SUIVAC APP

injekční emulze pro prasata

Tekutá vakcína obsahující inaktivovanou bakterii Actinobacillus pleuropneumoniae k zajištění aktivní imunizace prasat proti pleuropneumonii prasat. Účinnou složku přípravku představují toxoidy APX I, II a III, vnější membránové proteiny a lipopolysacharidy inaktivované bakterie Actinobacillus pleuropneumoniae sérotypů 2 a 9.

Jedna dávka obsahuje

Léčivé látky:
Actinobacillus pleuropneumoniae inactivatum sérotypů 2 a 9 ≥ 1 U*.
U*: množství protilátek interpretované počtem jednotek U referenčního séra podle monografie Ph. Eur.

Jeden ml obsahuje

Adjuvans:
olejová emulze min. 0,15 ml,
saponin max. 0,05 mg.

Pomocné látky:
thiomersal max. 0,10 mg,
formaldehyd max. 0,50 mg,
solvens do 1,0 ml.

Indikace

Aktivní profylaktická imunizace prasat proti aktinobacilové pleuropneumonii prasat. Vakcína je určena k imunizaci prasat od stáří 6 týdnů, prasat na konci výkrmu a březích zvířat k zajištění ochrany jejich selat specifickou kolostrální imunitou proti aktinobacilové pleuropneumonii prasat. Imunita nastupuje za 2 až 3 týdny po primovakcinaci. Plné imunity je dosaženo přibližně za 2 týdny po revakcinaci zvířat. Imunita trvá u mladých zvířat nejméně do konce výkrmu. V případě imunizace zvířat na konci výkrmu se úroveň imunity opět zvýší. U prasnic trvá imunita do další revakcinace v době březosti

Kontraindikace

Nepoužívat u prasat s rozvinutými klinickými příznaky onemocnění, selat do 6 týdnů stáří a březích zvířat 2 týdny před očekávaným porodem a v období laktace.

Dávkování a způsob podání

Pro i.m. aplikaci
Imunizační dávka pro 1 zvíře je bez ohledu na stáří, pohlaví a hmotnost 2 ml. Vakcína se aplikuje hluboko intramuskulárně (i.m.) v oblasti krku, za uchem.

Pro i.d. aplikaci
Imunizační dávka pro 1 zvíře je bez ohledu na stáří, pohlaví a hmotnost 0,2 ml. Vakcína se aplikuje intradermálně (i.d.) bezjehelným aplikátorem do kůže. Při použití bezjehelného aplikátoru s dávkou 0,1 ml se vakcinační dávka aplikuje po 0,1 ml dvakrát vedle sebe. Místo i.d. aplikace je kaudálně za uchem, u mladých prasat i na ploše dorzu hřbetu.

Prasata se vakcinují od stáří 6 týdnů a revakcinují se za 3 až 4 týdny. V případě zhoršené nákazové situace je prasata možné na konci výkrmu imunizovat třetí dávkou. Imunizaci se doporučuje provést pouze i.d. způsobem a to z důvodu omezení vzniku případných granulomatózních změn v místě aplikace při i.m. imunizaci.

Březí prasničky a prasnice se primovakcinují přibližně 8 až 6 týdnů před očekávaným porodem s revakcinací za 3 až 4 týdny. V imunitě se prasnice udržují pravidelnou revakcinací 4 až 2 týdny před každým dalším očekávaným porodem.

Velikost balení

Pro i.m. aplikaci: 1 x 5 dávek, 1 x 25 dávek, 1 x 50 dávek, 1 x 250 dávek.
Pro i.d. aplikaci: 1 x 25 dávek, 1 x 50 dávek, 1 x 250 dávek, 1 x 500 dávek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata – veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Indukuje tvorbu APX protilátek, jejichž hladina rozhoduje o imunitě proti všem sérotypům Actinobacillus pleuropneumoniae. SUIVAC APP navíc obsahuje membránové lipopolysacharidy a vnější membránové proteiny, které synergicky zvyšují rezistenci proti Actinobacillus pleuropneumoniae.

Určení:

Pro prasata

Balení:

  • 1 x 5 dávek
  • 1 x 25 dávek
  • 1 x 50 dávek
  • 1 x 250 dávek
  • 1 x 500 dávek