všechny produkty

SUIVAC EDT

injekční emulze pro prasata

Tekutá vakcína obsahující inaktivovaný verotoxin VT2e produkovaný bakterií Escherichia coli k zajištění aktivní imunizace selat proti edémové chorobě prasat.

1 ml obsahuje

Léčivé látky:
Verotoxinum inactivatum VT2e min. 150 000 U.

Adjuvans:
olejová emulze do 1,0 ml.

Pomocné látky:
formaldehyd max. 0,2 mg,
thiomersal max. 0,1 mg.

Indikace

Aktivní profylaktická imunizace selat od stáří 10 dnů proti edémové chorobě prasat. Po primovakcinaci a revakcinaci je zaznamenáván postupný vzestup protilátek přibližně do 4 týdnů po první imunizaci. Od 4. do 10. týdne je hladina protilátek na stejné úrovni a po této době začne postupně klesat.

Kontraindikace

Nepoužívat u zvířat s klinickými příznaky onemocnění a zvířat s horečkou.

Dávkování a způsob podání

Imunizační dávka pro 1 zvíře je bez ohledu na pohlaví a hmotnost 1 ml. Vakcína se aplikuje subkutánně (s.c.) do předkolenní řasy.
Primovakcinaci se doporučuje provést ve stáří 10 až 14 dnů. Revakcinaci se doporučuje provést za 10 až 14 dnů po primovakcinaci, nejméně však 3 dny před odstavem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata – veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Účinnou složku přípravku představují inaktivované imunogeny, vázané na adjuvantní složku vakcíny. Imunogeny se po parenterální aplikaci postupně uvolňují z adjuvantní složky, stimulují imunitní systém a vyvolají tvorbu aktivní specifické imunity. U mladých selat je k ochraně zvířat využito kolostrální imunity.

Určení:

Pro prasata

Balení:

  • 1 x 50 dávek
  • 1 x 100 dávek
  • 4 x 50 dávek