všechny produkty

SUIVAC PARVOERY-IN

injekční emulze pro prasata

Tekutá vakcína obsahující inaktivovaný virus parvovirózy prasat a sérovary S1a, S1b, S2a a S2b inaktivované bakterie Erysipelothrix rhusiopathiae k zajištění aktivní imunizace prasat proti parvoviróze prasat a července prasat.

Jedna dávka (2 ml) obsahuje

Léčivé látky:
Parvovirus suis inactivatum ≥ 1 IU*,
Erysipelothrix rhusiopathiae inactivatum ≥ 1 IU*.
IU*: množství protilátek interpretované počtem IU referenčního séra podle monografie Ph. Eur.

Adjuvans:
olejová emulze min. 0,30 ml,
saponin max. 0,10 mg.

Pomocné látky:
formaldehyd max. 1,00 mg,
thiomersal max. 0,20 mg,
rozpouštědlo do 2,0 ml.

Indikace

Aktivní profylaktická imunizace prasat proti parvoviróze prasat a července prasat. Plné imunity je dosaženo do 4 týdnů po základní vakcinaci. Tato imunita přetrvává 6 měsíců. K zajištění dlouhodobé imunity se doporučuje revakcinace zvířat.

Kontraindikace

Nepoužívat u prasat s rozvinutými klinickými příznaky onemocnění a u březích zvířat do 2 týdnů před očekávaným porodem a 4 týdny po porodu.

Dávkování a způsob podání

Imunizační dávka pro 1 zvíře je bez ohledu na pohlaví a hmotnost 2 ml. Vakcína se aplikuje hluboko intramuskulárně (i.m.) v oblasti krku, za uchem.

Prasničky a prasnice
Základní vakcinace – jedna dávka 6 týdnů před připuštěním, druhá dávka za 3 týdny. V imunitě se udržují pravidelnou aplikací (revakcinací) jedné dávky 4 až 2 týdny před každým dalším porodem nebo každých 6 měsíců.

Kanci
Základní vakcinace – jedna dávka 6 týdnů před zařazením do plemenitby, druhá dávka za 3 týdny. V imunitě se udržují pravidelnou aplikací (revakcinací) jedné dávky každých 6 měsíců.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata – veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Kombinovaná vakcína proti července a parvoviróze prasat.

Určení:

Pro prasata

Balení:

  • 1 x 5 dávek
  • 1 x 25 dávek
  • 1 x 50 dávek
  • 1 x 250 dávek