všechny produkty

SUIVAC PRRS-INe

injekční emulze, vakcína pro prasata

Tekutá vakcína obsahující inaktivované kmeny VD-E1 a VD-E2 viru PRRS k zajištění aktivní imunizace prasat proti reprodukčnímu a respiratornímu syndromu prasat.

Jedna dávka (2 ml) obsahuje

Léčivé látky:
inaktivovaný virus PRRS (kmen VD-E1, VD-E2) indikující protilátky ≥ 1000 EU*.
*EU: množství protilátek stanovené ELISA testem po imunizaci prasat za definovaných podmínek.

Adjuvans:
olejová emulze 0,36 ± 0,01 ml,
saponin max. 0,4 mg.

Pomocné látky:
thiomersal max. 0,2 mg,
médium s imunogenem 1,64 ± 0,01 ml.

Indikace

Aktivní profylaktická imunizace prasat od stáří 6 týdnů proti reprodukčnímu a respiratornímu syndromu prasat (PRRS). Imunita nastupuje za 3 týdny po primovakcinaci, plné imunity je dosaženo za 3 až 4 týdny po revakcinaci. Dostatečná imunita přetrvává 4 až 6 měsíců. Kolostrální imunita u selat klesá v závislosti na stáří zvířat a přetrvává přibližně 2 až 3 měsíce.

Kontraindikace

Nepoužívat u prasat s rozvinutými klinickými příznaky onemocnění, zvířat s horečkou a březích zvířat do 2 týdnů před očekávaným porodem.

Dávkování a způsob podání

Imunizační dávka pro 1 zvíře je bez ohledu na pohlaví a hmotnost 2 ml. Vakcína se aplikuje hluboko intramuskulárně (i.m.) v oblasti krku, za uchem.
Základním imunizačním schématem je primovakcinace s revakcinací. K zajištění širšího spektra imunity se doporučuje použít druhou revakcinaci za 3 až 4 týdny po první revakcinaci, u březích zvířat 6 až 4 týdny před očekávaným porodem. K imunizaci jednotlivých kategorií prasat lze doporučit následující imunizační schémata:

Neimunizované prasničky
Primovakcinace ve stáří 5 až 6 měsíců (před připuštěním) s revakcinací za 3 až 4 týdny.

Imunizované prasničky
Revakcinace se provádí 6 až 4 týdny před očekávaným porodem.

Neimunizované prasnice
Primovakcinace před připuštěním s revakcinací za 3 až 4 týdny.

Imunizované prasnice
Opakované revakcinace se provádí vždy 6 až 4 týdny před dalším očekávaným porodem. V případě, že období mezi dvěma porody přesáhne 10 měsíců, doporučuje se znovu provést primovakcinaci a revakcinaci výše uvedeným způsobem.

Selata
Primovakcinace ve stáří 6 až 10 týdnů s revakcinací za 3 až 4 týdny.

Neimunizovaní kanci
Primovakcinace ve stáří 6 měsíců (nebo před zařazením do chovu) s první revakcinací za 3 až 4 týdny po primovakcinaci a s následnými opakovanými revakcinacemi každých 4 až 6 měsíců. (Je možné revakcinovat i v kratších intervalech například za 3 až 4 měsíce.)

Imunizovaní kanci
Revakcinace ve stáří 6 měsíců (nebo před zařazením do chovu) s následnými revakcinacemi za každých 4 až 6 měsíců. (Je možné revakcinovat i v kratších intervalech například za 3 až 4 měsíce.)

Při plošné imunizaci zvířat se doporučuje primovakcinace všech zvířat nezávisle na kategorii a stáří zvířat s následnou revakcinací za 3 až 4 týdny. Výše uvedená imunizační schémata mají pouze orientační charakter. Rozsah imunizace je na uvážení veterinárního lékaře a je rovněž závislý na konkrétní epizootologické situaci. Imunizační schéma lze přizpůsobit reprodukčnímu cyklu. Specifická kolostrální imunita může mít negativní vliv na tvorbu povakcinační imunity a to v závislosti na její úrovni.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata – veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Inaktivovaná vakcína proti reprodukčnímu a respiratornímu syndromu prasat (PRRS).

Určení:

Pro prasata

Balení:

  • 1 x 25 dávek
  • 1 x 50 dávek
  • 1 x 250 dávek