všechny projekty

I. Výzva

Léčebný efekt bakteriofágů a jejich endolyzinů na oportunní bakteriální infekce vytvářející biofilm

IDENTIFIKAČÍ KÓD: FW01010350
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2020-2024

Projekt je zaměřen na vývoj nových léčivých přípravků pro léčbu oportunních bakteriálních infekcí způsobených patogeny vytvářejících biofilm, na bázi lytických fágů a rekombinantních endolyzinů. Výsledkem projektu bude vývoj efektivní přípravy specifických fágů a endolyzinů, metod jejich kontroly a optimální lékové formy. Cílem projektu je vybudovat poloprovoz a ověřenou technologii výroby perspektivních léčivých přípravků účinných proti bakteriálním biofilmům a ověření jejich účinnosti a neškodnosti.