všechny programy
Program Trend

Program Trend

Hlavním cílem programu „Trend“ je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Podporovány jsou především projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Podrobnější informace k programu naleznete zde.

Léčebný efekt bakteriofágů a jejich endolyzinů na oportunní bakteriální infekce vytvářející biofilm

I. Výzva

Léčebný efekt bakteriofágů a jejich endolyzinů na oportunní bakteriální infekce vytvářející biofilm

Detail
Studium účinnostních funkcí experimentálních vakcín proti COVID2 na zvířecích modelech

III. Výzva

Studium účinnostních funkcí experimentálních vakcín proti COVID2 na zvířecích modelech

Detail