všechny projekty

III. Výzva

Studium účinnostních funkcí experimentálních vakcín proti COVID2 na zvířecích modelech

IDENTIFIKAČÍ KÓD: FW03010472
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2020-2024

Projekt je zaměřen na založení výzkumně vývojové platformy experimentálních vakcín proti koronavirovým infekcím se zaměřením na SARS-COV-2 původce onemocnění COVID-19. Výsledkem projektu bude vytvoření kandidátní vakcíny pro 2. generaci komerčních vakcín. Cílem projektu je vybudovat poloprovoz a ověřenou technologii přípravy kandidátních koronavirových vakcín v obecnější rovině využitelných v humánní i veterinární medicíně a ověření jejich účinnosti a neškodnosti s minimalizací možných rizik nežádoucích reakcí.