všechny projekty

II. Výzva VS NCK

Národní centrum biotechnologií ve veterinární medicíně

Číslo výzvy: 2. VS NCK

Identifikační kód: TN02000017

Doba řešení projektu: 2023 – 2028

Program Národní centra kompetence

Název projektu: Národní centrum biotechnologií ve veterinární medicíně

Popis projektu: Cílem projektu je přispění k zajištění udržitelné produkce kvalitních a zdravotně nezávadných

potravin živočišného původu v podmínkách implementace politiky snižování spotřeby antibiotik,

zlepšování pohody chovaných zvířat, udržování biodiverzity v krajině a principů cirkulární ekonomiky.