všechny programy
Program Národní centra kompetence

Program Národní centra kompetence

Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti České republiky.

Ve vazbě na hlavní cíl programu, kterým je zvýšení konkurenceschopnosti ČR, program proto stimuluje vytvoření a činnosti takových center výzkumu, vývoje a inovací, která budou inovativní, konkurenceschopná, dlouhodobě udržitelná, budou mít tržní potenciál a ve kterých budou soustředěny výzkumné a aplikační kapacity z veřejného a soukromého sektoru.

Podrobnější informace k programu naleznete zde.

Národní centrum biotechnologií ve veterinární medicíně

II. Výzva VS NCK

Národní centrum biotechnologií ve veterinární medicíně

Detail
Rekombinantní technologie pro medicínu (RETEMED)

II. Výzva VS NCK

Rekombinantní technologie pro medicínu (RETEMED)

Detail