všechny projekty

II. Výzva VS NCK

Rekombinantní technologie pro medicínu (RETEMED)

Číslo výzvy: 2. VS NCK

Identifikační kód: TN02000122

Doba řešení projektu: 2023 – 2028

Program Národní centra kompetence

Název projektu: Rekombinantní technologie pro medicínu (RETEMED)

Popis projektu: Vývoj rekombinantních proteinů, molekulárních adjuvans a nosičových systémů pro produkci vakcín

a terapeutik při léčbě a prevenci infekčních onemocnění, alergií, cerebrovaskulárních a zánětlivých

onemocnění, a vývoji pokročilých analytických a diagnostických metod s využitím nanomateriálů.