všechny projekty

VI. výzva

Vývoj nových léčiv proti původci moru včelího plodu (AFB) na bázi fágových endolyzinů

IDENTIFIKAČÍ KÓD: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015668
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2019 – 2022

Projekt je zaměřen na vývoj nových veterinárních přípravků pro léčbu moru včelího plodu s použitím specifických bakteriofágů na konkrétní původce onemocnění. Výsledkem projektu bude vyvinutí vhodné a efektivní metody přípravy specifických fágů, replikací na konkrétních bakteriích, jejich identifikaci, kvantifikaci a zpracování purifikačními procesy k vývoji účinného léčebného přípravku. Cílem projektu je pak vybudování poloprovozu za účelem výroby nových léčivých přípravků.