všechny programy
Program Aplikace

Program Aplikace

Cílem programu „Aplikace“ je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Aktivity programu mají přímou vazbu na strategické cíle Národní RIS3 strategie „Zvýšit inovační poptávku ve firmách (i ve veřejném sektoru)“ a „Zvýšit relevanci výzkumu“. Jde především o vzájemnou provázanost s typovými aktivitami/projekty/operacemi specifických cílů A1.1 „Posílit výzkumné a vývojové kapacity podniků“ a C1. 1 „Posílit spolupráci a interakci mezi VO a aplikační sférou“ Národní RIS3 strategie.

Podrobnější informace k programu naleznete zde.

Vývoj nových léčiv pro onemocnění ryb, včel a mléčné žlázy skotu na bázi bakteriofágů (FAG)

I. výzva

Vývoj nových léčiv pro onemocnění ryb, včel a mléčné žlázy skotu na bázi bakteriofágů (FAG)

Detail
Vývoj nových léčiv proti původci moru včelího plodu (AFB) na bázi fágových endolyzinů

VI. výzva

Vývoj nových léčiv proti původci moru včelího plodu (AFB) na bázi fágových endolyzinů

Detail
Založení technologické platformy vývoje specifických protilátek proti koronavirovým infekcím

VIII. výzva

Založení technologické platformy vývoje specifických protilátek proti koronavirovým infekcím

Detail