všechny projekty

VIII. výzva

Založení technologické platformy vývoje specifických protilátek proti koronavirovým infekcím

IDENTIFIKAČÍ KÓD: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024717
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2021 – 2023

Projekt je zaměřen na založení výzkumně vývojové platformy variantních specifických protilátek proti koronavirovým infekcím, zvláště pak se zaměřením na onemocnění COVID19. V rámci projektu budou připraveny a odzkoušeny specifické protilátky proti COVID19, bude ověřena jejich účinnost a neškodnost na zvířecích modelech. Cílem je pak ověřit účinnost a neškodnost s minimalizací možných rizik nežádoucích reakcí pro preventivní a léčebné použití proti koronavirovým infekcím se zaměřením na COVID19.