všechny produkty

AUTODYN-ID inj.

Autogenní inaktivovaná purifikovaná vakcína

s olejovým adjuvans proti bakteriálním infekcím. Zejména vhodná pro vakcinaci prasat a králíků. Aplikuje se intradermálně bezjehelným automatem. Autogenní inaktivovaná vakcína s olejovým adjuvans, připravená ze specifického izolovaného etiologického agens získaných ze zvířete nebo zvířat z jednoho konkrétního chovu a je použita pro ošetření takového zvířete nebo zvířat tohoto chovu ve stejné lokalitě, určená pro intradermální aplikaci bezjehelním automatem.

Složení (1ml):

Bacteria specifica min. 107  v závislosti na použitém inaktivovaném agens. Thiomersalum max. 0,1 mg;

formaldehydum solutum max. 3,0 mg; emulsio olei ad 1,0 ml.

Přípravek je určen převážně pro prasata a králíky.

Dávkování a způsob podávání:

Pro prasata 0,2 ml i. d.

pro králíky 0,1 ml i. d.

Obecné imunizační schéma představuje vakcinace a revakcinace v průběhu 2- 4 týdnů. Vzhledem k individuální povaze antigenů obsažených ve vakcíně a projevům onemocnění je nutné vakcinační schéma konkretizovat pro každý případ individuálně.

Před plošnou vakcinací vždy provádějte zkoušku snášenlivosti na odpovídající skupině cílových zvířat.

Přípravek je bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti je 6 měsíců od data výroby uvedené na obalu.

V časovém intervalu 6 měsíců je nutno prověřovat použitelnost výrobních kmenů vzhledem k aktuální epizootologické situaci v daném chovu.

Zvláštní opatření pro osoby podávající veterinární přípravek zvířatům:

Přípravek se aplikuje bezjehelným aplikátorem pod vysokým tlakem. Z tohoto důvodu je zapotřebí zvýšené opatrnosti a bezpečnosti nejen při aplikaci vakcíny, ale i při manipulaci s dermojetem. Je rovněž nutné mít pod kontrolou i další obsluhující personál. Při poranění osob se doporučuje vyhledat ošetřujícího lékaře.

Princip a výhody intradermální aplikace

Intradermální způsob aplikace zabezpečuje solidní imunitní odezvu na podaný antigen. Antigen je zpracován specifickými buňkami v kůži, tzv. „antigen-presenting cells“ (APCs). Tyto buňky jsou významnou součástí imunitního systému odpovědného za vznik specifické a nespecifické slizniční imunity. Posílením nespecifické slizniční imunity se zvyšuje obranyschopnost proti eventuálnímu průniku dalších patogenů do organizmu. Intradermální aplikace je mžiková, povrchová a tudíž pro zvíře méně bolestivá a stresující. V porovnání s klasickou injekční aplikací se snižuje možnost rozšíření infekce při aplikaci. Při intradermální aplikaci nedochází k poškození svaloviny podkoží (obr.7). Nedochází ani k výskytu granulomů a abscesů (obr.8) a ke ztrátám při jatečném zhodnocení zvířat.

Příklady využití v chovech králíků

Vakcíny Autodyn-ID chrání všechny kategorie chovných i výkrmových králíků proti původcům komplexu infekční rýmy králíků, případně proti původcům dalších onemocnění. Při vývoji a výrobě vakcíny bylo použito nejnovějších vědeckých poznatků a moderní výrobní technologie. Ve vakcinační dávce jsou obsaženy všechny složky komplexního antigenu kapsulární antigen, O-antigen, vnější membránové proteiny H a A, fi mbrinový antigen, transferiny Fe, exotoxiny, případně dalších antigenů izolovaných z chovu.

Nejčastější izoláty zjištěné v chovech králíků: Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Staphylococcus aureus, Streptococcus sp. aj.

Určení:

Autogenní

Balení:

  • 10 ml
  • 50 ml
  • 100 ml
  • 200 ml
  • 500 ml