Poznejte všechny naše produkty

Autogenní

Autogenní vakcíny jsou inaktivované vakcíny specifické pro určité stádo či farmu.

Vakcíny AUTODYN nabízejí individuální přístup a řešení nepříznivé zdravotní situace tam, kde nejsou k dispozici účinné registrované vakcíny.
Veterinární předpis pro výrobu autogenní vakcíny
Ve společnosti Dyntec má výroba autogenních vakcín dlouholetou tradici. Celý proces výroby probíhá v souladu s požadavky Správné výrobní praxe (GMP).

Účinnou složku (antigen) přípravku představují inaktivované imunogeny příslušných izolátů, které aktivují obranné mechanizmy (makrofágy, opsoniny, B a T lymfocyty) a tím dochází k vytvoření solidní imunity proti jednotlivým infekčním agens. Jednotlivé složky vakcíny jsou v organizmu postupně degradovány a zpracovány imunitním systémem. Tím dochází k vytvoření specifických protilátek proti jednotlivým složkám.

Na základě našich zkušeností jsou antigeny šetrně inaktivovány, vysoce purifikovány a koncentrovány. Pro dosažení vysoké imunogenity se používá kvalitních adjuvans vhodných pro dané druhy zvířat a antigenů .

Aktuálnost antigenů obsažených v autogenní vakcíně je dosažena pravidelnou aktualizací na základě laboratorních vyšetření minimálně jednou za 6 měsíců.

AUTODYN SOFT inj.

Autogenní inaktivovaná vakcína s gelem hydroxidu hlinitého

připravená ze specifického izolovaného etiologického agens získaných ze zvířete nebo zvířat z jednoho konkrétního chovu a je použita pro ošetření takového zvířete nebo zvířat tohoto chovu ve stejné lokalitě. Určeno zejména pro skot, ovce a kozy.

Detail produktu

AUTODYN inj.

Autogenní inaktivovaná purifikovaná vakcína

Autogenní inaktivovaná vakcína s olejovým adjuvans, připravená ze specifického izolovaného etiologického agens získaných ze zvířete nebo zvířat z jednoho konkrétního chovu a je použita pro ošetření takového zvířete nebo zvířat tohoto chovu ve stejné lokalitě. Určeno zejména pro prasata a králíky.

Detail produktu

AUTODYN-ID inj.

Autogenní inaktivovaná purifikovaná vakcína

s olejovým adjuvans proti bakteriálním infekcím. Zejména vhodná pro vakcinaci prasat a králíků. Aplikuje se intradermálně bezjehelným automatem. Autogenní inaktivovaná vakcína s olejovým adjuvans, připravená ze specifického izolovaného etiologického agens získaných ze zvířete nebo zvířat z jednoho konkrétního chovu a je použita pro ošetření takového zvířete nebo zvířat tohoto chovu ve stejné lokalitě, určená pro intradermální aplikaci bezjehelním automatem.

Detail produktu