všechny produkty

AUTODYN SOFT inj.

Autogenní inaktivovaná vakcína s gelem hydroxidu hlinitého

připravená ze specifického izolovaného etiologického agens získaných ze zvířete nebo zvířat z jednoho konkrétního chovu a je použita pro ošetření takového zvířete nebo zvířat tohoto chovu ve stejné lokalitě. Určeno zejména pro skot, ovce a kozy.

Složení (1ml):

Bacteria specifica  min. 106 v závislosti na použitém inaktivovaném agens. Thiomersal, roztok formaldehydu, gel hydroxidu hlinitého.

Dávkování a způsob podání:

Prasata   2,0 ml i. m.;

jalovice, býci, krávy  4,0 ml s. c.;

telata    2,0 ml s. c.;

ovce, kozy    2,0 ml s. c.;

králíci   0,5 ml s. c.

Obecné imunizační schéma představuje vakcinace a revakcinace v průběhu 2- 4 týdnů. Vzhledem k individuální povaze antigenů obsažených ve vakcíně a projevům onemocnění je nutné vakcinační schéma konkretizovat pro každý případ individuálně.

Před plošnou vakcinací vždy provádějte zkoušku snášenlivosti na odpovídající skupině cílových zvířat.

Přípravek je bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti je 6 měsíců od data výroby uvedené na obalu.

V časovém intervalu 6 měsíců je nutno prověřovat použitelnost výrobních kmenů vzhledem k aktuální epizootologické situaci v daném chovu.

Určení:

Autogenní

Balení:

  • 50 ml
  • 100 ml
  • 200 ml
  • 500 ml