všechny produkty

SUIVAC DNT

injekční emulze pro prasata

Tekutá vakcína obsahující inaktivované bakterie a toxoid k zajištění aktivní imunizace prasat, zejména březích zvířat, proti atrofické rhinitidě prasat (sípavce prasat) způsobené bakterií Bordetella bronchiseptica a DNT produkovaným bakterií Pasteurella multocida).

Jedna dávka (2 ml) obsahuje

Léčivé látky:
DNT toxoid Pasteurella multocida indukující protilátky ≥ 40 EAb*,
inaktivovaná bakteriální suspenze Pasteurella multocida typ D indukující protilátky ≥ 300 EAb*,
inaktivovaná bakteriální suspenze Bordetella bronchiseptica indukující protilátky ≥ 73 MIU50*.
*EAb, MIU50: množství protilátek stanovené u laboratorních zvířat, kterému odpovídá vysoká ochrana prasat P ≥ 0,8.

Adjuvans:
olejová emulze 0,36 ± 0,01 ml,
saponin 0,10 ± 0,02 mg.

Pomocné látky:
formaldehyd max. 0,4 mg,
thiomersal max. 0,2 mg.

Indikace

Aktivní profylaktická imunizace prasat od stáří 4 měsíců proti atrofické rhinitidě prasat (způsobené bakterií Bordetella bronchiseptica a DNT produkovaným bakterií Pasteurella multocida). Vakcína je zejména určena k imunizaci březích zvířat k zajištění ochrany jejich selat specifickou kolostrální imunitou proti atrofické rhinitidě prasat. Imunita nastupuje za 3 týdny po primovakcinaci, plné imunity je dosaženo za 3 týdny po revakcinaci. Dostatečná imunita přetrvává 6 měsíců. Kolostrální imunita u selat nastupuje ihned po narození po příjmu kolostra a přetrvává přibližně 3 až 4 měsíce.

Kontraindikace

Nepoužívat u prasat s rozvinutými klinickými příznaky onemocnění, zvířat s horečkou a březích zvířat do 2 týdnů před očekávaným porodem.

Dávkování a způsob podání

Imunizační dávka pro 1 zvíře je bez ohledu na pohlaví a hmotnost 2 ml. Vakcína se aplikuje hluboko intramuskulárně (i.m.) v oblasti krku, za uchem.

Březí prasničky a prasnice se primovakcinují 8 až 6 týdnů před očekávaným porodem a revakcinují se 4 až 2 týdny před očekávaným porodem. V imunitě se prasnice udržují pravidelnou revakcinací 4 až 2 týdny před každým dalším porodem. V případě, že období mezi dvěma porody přesáhne 10 měsíců, doporučuje se znovu provést vakcinaci a revakcinaci výše uvedeným způsobem.

Narozená selata pocházející od imunizovaných matek jsou proti sípavce prasat chráněna kolostrální imunitou. V případě, že se imunizují mladá zvířata, doporučuje se provést primovakcinaci od stáří 4 měsíců s revakcinací za 3 až 4 týdny.

Chovní kanci se v imunitě udržují pravidelnou revakcinací každých 6 měsíců.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Unikátní toxoidová vakcína proti edémové chorobě prasat. Účinnou složku vakcíny představuje inaktivovaný verotoxin. Po parenterálním podání působí jako antigen, který po zpracování v imunitním systému zvířat, stimulovaném k vyšší funkční aktivitě adjuvantem, vyvolává tvorbu specifických neutralizačních protilátek.

Určení:

Pro prasata

Balení:

  • 1 x 5 dávek
  • 1 x 25 dávek
  • 1 x 50 dávek
  • 1 x 250 dávek